Toprak ile bütünleşen, toprağı renkleriyle örten bitkiler…

Avrupa’nın tamamında bitki türü 12.000 adet iken, ülkemizde bu rakam 9.000’ler civarındadır. Özellikle Antalya ve çevresi tam olarak keşfedilememiş türleriyle beraber bu konuda dünyadaki en önemli botanik çeşitlliliğe sahip yerlerden birisidir.

Endemik bitkiler dünyada sadece sınırlı bölgelerde doğal olarak yetişirler. Ekolojik ve fizyolojik davranışları yönünden çoğunlukla eşsizler. Bundan ötürü bir bölgedeki endemik bitkilere, bütün insanlığın biyolojik mirası oldukları için koruma adına en yüksek öncelikler verilmelidir. Akdeniz bölgesinde yetişen 600 “Endemik” (dünyada sadece belirli bir bölgede yetişen) bitki türünün, 500’ünün Antalya ve çevresinde yetiştiği, ayrıca yapılan botanik araştırmalarda, Belek’te 118’den fazla değerli bitki türünün bulunduğu ve 40’dan fazlasının Belek’e özgü olduğu tespit edilmiştir.

6 bitki türünün (Serik armudu gibi) ise dünyada sadece Antalya’da yetiştiği görülmüştür. 1995-1996 yıllarında Dünya Bankası Hayatı Koruma Derneği ve ilgili kamu kurumlarının desteği ile Belek Kıyı Planı hazırlanmış, bu plan ile doğal ve kültürel çevrenin korunması, geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bitki türlerinin yeşilinin hiç solmaması için bizler de Papillon Hotels olarak doğa ile iç içe ve ona saygılı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.