SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Kurumsal Sorumluluk

Papillon Hotels doğal yaşama ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen bir iş politikası benimsemektedir.

PAPILLON HOTELS,

faaliyetlerini gerçekleştirirken çevredeki toplum, kuruluşlar ve doğal yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi; sosyal ve ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca çevre ve bölge halkı için pozitif yönde ve faydalı olması, olumsuz etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal sorumluluklarımız;

Çevre Dostu Olmak

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın konunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.

Bölge Halkını Desteklemek

İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir Turizm 

Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Fırsat Yaratmak

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle vekariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi   çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

PAPILLON HOTELS doğal yaşama ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen bir iş politikası benimsemektedir.

Sürekli gelişim adına, çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla desteklemekteyiz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratmaktayız. İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat etmekteyiz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir.

Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.

Çevre Dostu

Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz,

Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıyız; çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz,

Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz ,

Atıkların geri dönüşüm/ bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz,

Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiyoruz.

Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dokülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.

Herkesin Katılımı

Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Çocuk klübünde çocuklarla çevre duyarlılığı konularında eğitici etkinlikler düzenliyoruz.

Çalışanlarımızla birlikte bölgemizdeki tarihi alanlarda mınıtıka temizliği yapıyoruz.

Çevre Anketleri’yle misafirlerimizin çevreye duyarlılık çalışmalarımızla ilgili memnuniyetlerini, istek ve önerilerini değerlendiriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Doğal Hayatı Koruma

Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Tedarikçilerimiz

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir.

Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Çevre Yönetim Sistemi Politikası PDF

Biz topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkacak sağlanabileceğinin bilincindeyiz.

Toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak yıl içerisinde Gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerimizi çalışanlarımızın ve misafirlerimizin de katılımı ile organize etmekteyiz.

Sosyal Yardım Etkinlikleri

Bölgedeki Çocuk ve Yaşlı Bakım Evleri’ni ziyaret ediyor ve otellerimizde ağırlayarak tatil yapma imkanı sunuyoruz.

PAPILLON HOTELS Bursu

Çalışanlarımızın çocuklarının ve öğrenimine devam eden çalışanlarımızın yüksek öğrenim süresince desteklenmesi PAPILLON HOTELS olarak sosyal sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın çocuklarına ve okuyan çalışanlarımıza öğrenimleri süresince okul başarılarını gözeterek burs imkanı sağlıyoruz.

Kariyer Yönetimi

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Çevre Etkinlikleri

Küçük misafirlerimizle çevreye duyarlılık konularında oyunlar oynuyor ve eğitici etkinlikler düzenliyoruz.
Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Papillon kültürünün 5 temel değerinden biri olan sürdürülebilirlik adına, sağladığımız ekonomik ve toplumsal katkılarla, sahip olduğumuz kaynakları etkin kullanır ve çevre bilinci ile geleceğe yatırım yaparız. Doğaya sahip çıkar, çevreyi koruruz ki bu dünya çocuklarımız için de yaşanır olsun…

Sürdürülebilirlik çerçevesinde tüm paydaşlarımızın beklentilerini araştırılarak ve incelenerek senelik dönemlerle sürdürülebilirlik raporu yayınlanır.

Enerji Tasarrufu

Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını ve tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.

Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
Otellerimizde enerji tasarruflu ampüller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
Odalarımızda düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.
Odalarımızdaki mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır.
Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.
Sıcak su sağlamada güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.

Su Tasarrufu

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanılmaktadır.
Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuvarlar kullanılmaktadır.
Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama sisteminden faydalanılmaktadır.

Atık Yönetimi

Atık üretimini azaltmak için çalışmalar yapıyor ve misafirlerimizi geri dönüşüm programına katılmada teşvik ediyoruz.

Cam, kağıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışılmakta ve takibi yapılmaktadır. Misafirlerimizin kağıt ve plastik kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

Kimyasal Kullanımı

Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz.

Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dokülmesi/ saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitiyoruz.

Karbon

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız.

Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

Doğal Hayatı Koruma

Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön veriyor.

Surdurulebilirlik Raporu 2014 PDF

Surdurulebilirlik Raporu 2015-2016 PDF

Papillon Hotels kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en etkili şekilde cevap verebilmeyi ve bunu süreklilik haline getirmeyi ilke edinmiştir.

Günümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyasında ihtiyaçlar ve beklentiler de paralel bir hızla yükselmekte ve çeşitlenmektedir. Papillon Hotels kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en etkili şekilde cevap verebilmeyi ve bunu süreklilik haline getirmeyi ilke edinmiştir.

Kurmuş olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi ile misafirlerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmak, çevresel duyarlılığı arttırarak doğal hayatın korunmasını desteklemek, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak kazaların ve tehlikeli durumların önüne geçmek, gıda güvenliği önündeki tehditleri ortadan kaldırarak hijyenik ve güvenilir sunumlar yapmak ve şikâyet yönetimi ile hizmet anlayışında mükemmele ulaşmak hedeflenmektedir.

Entegre Kalite Politikası

‘’Önce İnsan’’ değerimizden yola çıkarak, başta işimizin güvencesi olan çalışanlarımız ve işimizin özü olan misafirlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyeti kalite yönetim sistemimizin temelini oluşturur.
Bu doğrultuda politikamız;
➢ Çalışanların yetkinliğini arttırmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesini,
➢ Kirliliğin önlenmesini sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi,
➢ Misafir ve çalışanlarımız için güvenli ve hijyenik bir ortam yaratmayı,
➢ Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için “Tarladan Çatala” prensibiyle; tedarikçi değerlendirmesinden başlayan tetkikleri, tesellümden ürün sunumuna kadar her aşamada etkin bir şekilde sürdürmeyi,
➢ Misafir şikayetlerini hızlı, etkin, adil ve objektif bir şekilde çözümlemeyi,

taahhüt ederiz.

Entegre Kalite Politikası PDF

Belgelerimiz

Misafirlerimizin ve yasaların beklentilerini karşılamak ve aşmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.

Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı yaratmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.

Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.

Gıda güvenliği önündeki tehditlerin ortadan kaldırılması ve misafirlerimize hijyenik ve güvenilir sunumlar yapmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.

Misafir odaklı olmak ve her daim misafirlerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnununiyetini temin etmek yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.

Papillon Hotels plaj ve marinalara verilen uluslararası “Mavi Bayrak” çevre ödülüne sahiptir. Bu ödül kapsamında;

Deniz suyunun temizliğini,
Çevre yönetimine önem verdiğimizi,
Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğumuzu,
Plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliği sağladığımızı;

taahhüt ediyoruz.

Bakım Evleri
Bölgedeki Çocuk ve Yaşlı Bakım Evleri’ni ziyaret ediyor ve otellerimizde ağırlayarak tatil yapma imkanı sunuyoruz.

Yardım Kumbarası
Otellerimizde bulunan Yardım Kumbaraları aracılığıyla kullanılabilir durumdaki giysi ve oyuncaklar toplanmakta ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Politikamız PDF