SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

PAPILLON Hotels Sıfır Atık Prensibi

Papillon Hotels ailesi olarak;

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık prensibini hedefledik. Tesislerimizde tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda güncelleyerek “Geleceğe Değer Kattık”.

 

Papillon Hotels Sıfır Atık Belgelerimiz

 

 

 

 

Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”, tüm ürünlerin yeniden kullanılması için kaynak ömrü döngülerinin yeniden tasarlanmasını teşvik eden bir felsefedir.  İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık, atıkların ve malzemelerin hacmini ve toksisitesini sistematik olarak önlemek ve ortadan kaldırmak, tüm kaynakları korumak ve kurtarmak, atıkların yakılmaması veya gömülmemesi için ürün ve süreçlerin tasarlanması ve yönetilmesi anlamına gelir.

Etik, ekonomik, verimli ve vizyoner bir hedeftir. İnsanları hayat tarzlarını değiştirmeye ve sürdürülebilir doğal döngüleri örnek alarak yaşamlarını sürdürmeye yönlendirmeyi hedefler. Bu konseptte ana fikir, çıkan her atığın bir diğer döngünün kaynağı olacak şekilde kullanılması esasına dayanır.

Sıfır atık, tüm dünyada ivmelenerek hızlanan, gezegenin atık üretimine karşı bir çağrıdır. Sıfır Atık felsefesi doğru uygulandığı takdirde, gezegen, insan, hayvan ve bitki sağlığı için tehdit oluşturan, toprağa, suya ve havaya yapılan zararlı tüm deşarjları ortadan kaldıracaktır. Bu şekilde atığın, mümkün olan maksimum finansal ve sosyal faydaya dönüşmesi sağlanır.